Arbejde

Blære Friskole og Børnehus


Til daglig arbejder jeg som skoleleder på Blære Friskole og Børnehus. En dejlig lille skole i en lille by i Himmerland lidt nord for Aars. Her har jeg været siden december 2021.

Arbejds-opgaver


Set fra mit skrivebord, hvor jeg tilbringer en del af tiden, er der godt gang i hjulene på skolen. Der skal hele tiden kigges fremad, forberedes arrangementer, følges op på budgetter og forbrug, skrives breve, snakkes i telefon, have kontakt til ministerium, friskoleforeninger, PPR osv. Hver uge skriver jeg et forældrebrev, og der er også ugentlige møder med medarbejdere.


Jeg underviser hver uge nogle timer i musik og hjælper til som støttelærer. Er en lærer syg eller har fri, tager jeg også en gang imellem en vikartime, og så er jeg med til morgensang alle morgener, hvor jeg ofte spiller til sangene og står for at fortælle et eller andet..


Fakta om skolen:

  • I øjeblikket har vi 67 elever på skolen og 51 børn i børnehuset.
  • Der er ca. 20 ansatte på næsten fuld tid.
  • Den er startet i 2016, da man lukkede den daværende folkeskole
  • Vi har en velfungerende SFO, der har ca. 30 børn.
  • Vores nærmeste nabo er Blære Multicenter (hal), som vi bruger i alle idrætstimer
  • En anden nabo er Blære kirke.
  • Hovedparten af vore elever er lokale fra Blære og omegn, men der er også elever lidt længere væk fra. Vi håber i fremtiden at kunne trække flere elever til lidt længere væk fra.
  • Skolen har sin egen hjemmeside på blaerefriskole.dk